ผลผลิต
สดจากไร่

เฟรช ฟรอม ฟาร์ม 
(Fresh From Farm)
เป็นวิสาหกิจชุมชน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญทางการเกษตร ทำให้ผลผลิตดี มีคุณภาพ เราจึงมีศักยภาพที่สามารถรวบรวมผลผลิตได้ตรงตามความต้องการของโรงงานและผู้ส่งออก อีกทั้งการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์พัฒนาด้านการตลาดทำให้ผลผลิตจากชุมชนไปสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน

Seasonal and Locally Grown
Good Quality Products

Support Farming Directly

Thai Fruits Seasonal in Nongplub area

ผลผลิต

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ขนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว่านหางจระเข้

 

 

 

 

 

 

 

สับปะรด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มะม่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIT

ที่อยู่: 377 หมู่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

CONTACT

โทร: 081-9288240
อีเมล์: thaifreshfromfarm@gmail.com

STAY UP TO DATE

Sign up to receive news and updates
delivered right to your inbox.